Bedrijfsopvolging Business Valuation

 

wording - Business ValuationIn veel bedrijfsopvolging trajecten is de waarde van de onderneming het vertrekpunt voor onderhandelingen. Wat is een reële vraagprijs en wat zal een koper maximaal willen betalen? Wat is, bedrijfseconomisch gezien, nog een verantwoorde transactie? Wanneer wordt waarde gecreëerd en wanneer juist vernietigd?

Het is belangrijk om te onderkennen dat het begrip waarde niet per definitie gelijk is aan het begrip prijs. Aan een bedrijf kan waarde worden toegekend indien het in staat is opbrengsten te genereren. De verwachte opbrengsten worden bij voorkeur weergegeven in geldstromen omdat het boekhoudkundig winstbegrip aan allerlei interpretaties onderhevig kan zijn. Op basis van de Discounted Cashflow (DFC) methode kan men door het contant maken van de toekomstig te verwachten geldstromen een economische waarde verkrijgen van een onderneming. Met behulp van het contant maken is het mogelijk toekomstige geldstromen uit te drukken in een waarde van vandaag of een waarde op elk gewenst moment in het verleden. Een waardebepaling van een onderneming is geen absoluut gegeven maar zal altijd beïnvloed worden door de beslissingen van de ondernemer op de ontwikkelingen in de markt.

De prijs die men bereid is voor een onderneming te betalen vormt het sluitstuk van een transactie die door beide partijen op basis van onderhandeling tot stand is gekomen. Voor de verkoper vormt de prijs een vergoeding om te kunnen stoppen met ondernemen terwijl voor de koper de prijs een vergoeding vormt om economisch voordeel te behalen.