Groeiconcept

the sky is the limitOndernemers in het Midden- en Klein bedrijf hebben doorgaans met gezond verstand en hard werken een no-nonsense organisatie opgebouwd waarbij de oprichter vaak nog een centrale functie vervult. Een groot deel van deze ondernemingen opereren reactief op ontwikkelingen in de markt en sturen primair op liquiditeit.

Om als onderneming een volgende stap te kunnen maken is verdere professionalisering van de organisatie en van de nieuwe sleutelspelers een vereiste. Het formuleren van een doelstelling, een helder business plan, een goede organisatiestructuur en het inzetten van mensen op hun kernkwaliteiten waarbij zij als één team zullen moeten gaan excelleren maakt verdere groei mogelijk.

In de huidige tijd zijn ondernemers geconfronteerd met een veranderende markt situatie en is de kans groot dat de marktgroei van de onderneming in Nederland stagneert. Wellicht liggen er dan kansen in het buitenland. Om deze te kunnen benutten is het van belang dat een organisatie daar op is ingericht.

Wij dagen ondernemers graag uit om over hun horizon heen te kijken en helpen mee met het verder ontwikkelen en professionaliseren van hun onderneming.

Vraag naar onze bedrijfsscan en maak een afspraak om te beoordelen waar voor u de kansen liggen.