Douglas Bennis

DB-accountancyBc. Douglas Bennis AA (Rotterdam 1969) doorliep de SPD (Staatspraktijkopleiding Bedrijfsadministratie) en kwam terecht bij Deloitte waar hij zijn AA Masterclass voltooide (Accountant Administratieconsulent). Bij Deloitte vervolgde hij zijn carrière in diverse functies en was werkzaam op verschillende kantoren binnen Nederland. Hij gaf leiding aan een team van accountantsassistenten en verzorgde accountants- en advieswerkzaamheden voor cliënten uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Inmiddels is hij alweer ruim tien jaar werkzaam als onafhankelijk openbaar accountant en opereert hij zowel zelfstandig als in samenwerkingsverbanden met andere professionals. Met zijn ruime werkervaring en multidisciplinaire interesses heeft hij zich ontwikkeld tot een allround accountant en adviseur voor nationaal en internationaal opererende bedrijven waarbij hij de focus legt op mensen en organisaties die het verschil willen maken.

Hierbij kijkt hij altijd naar de mensen en hun organisatie als geheel. Wat zijn de innerlijke drijfveren? Hoe halen we die naar boven? Wanneer deze duidelijk zijn kunnen mensen en organisaties het beste uit zichzelf halen en op basis van een goede samenwerking verder ontwikkelen.

Douglas BennisNaast zijn werkzame leven is Douglas een vervent beoefenaar van Budo sporten en heeft “dan” graden behaald in het judo en jiu jitsu. Door jarenlang toegewijd bezig te zijn met het beoefenen en bestuderen van de Oosterse gevechtskunsten en filosofieën zijn deze een onderdeel geworden van zijn manier van denken en werken.

Begrippen zoals efficiëntie, overzicht, proactiviteit, het hier-en-nu, rust, loslaten van wat hindert en zuiver waarnemen liggen ten grondslag aan deze gevechtskunsten maar zijn ook toepasbaar in het moderne (bedrijfs)leven.

Kernprincipes voor een budoka zijn “rust, balans en overzicht” – principes die ook organisaties verstevigen en weerbaar maken!